Industriporter
Garasjeporter
Deler
Service
Kontakt oss
 
 
 
 
 


En viktig faktor for god service, er rask levering av deler og tjenester.

Vi har tatt konsekvensen av dette, og har i løpet av det siste året bygget opp vårt delelager i Sandnes, til å bli distriktets beste på lagerhold av viktige deler, bl a fjærer og portseksjoner av flere ulike portmerker. Lindab, Crawford, Winsor, Nassau og Hørmann er blant de vanligste, men vi reparerer alle typer porter, ikke bare leddporter.

Er uhellet ute og en port påkjøres, kan vi vanligvis sette inn nye portseksjoner i løpet av samme dag som uhellet skjedde. For mange kunder er dette av meget stor betydning, da de kan være helt avhengige av kun en port i lokalet.

Vedlikehold

Ønsker du å forlenge levetiden på porten, kontakt oss for service og ettersyn. Dette er forebyggende vedlikehold, hvor vitale deler smøres, justeres og kontrolleres. Slitasjer og defekter kan oppdages før det skjer et uhell, og kostnadene blir minimale i forhold til en omfattende reparasjon. 

-Ifølge krav fra arbeidstilsynet skal porter kontrolleres av fagfolk minst en gang pr år.

Det bør understrekes at vedlikehold og reparasjon av porter kun må utføres av fagfolk. En skadet port er en sikkerhetsrisiko. Det dreier seg om hengende last med stort moment på fjærer, ukyndige personer kan lett komme til skade.

  Kampklare gutter  

 

Fast serviceavtale

En rekke bedrifter har fast serviceavtale. Det innebærer, at vi til en fast pris, utfører et eller flere årlige servicebesøk, og overlater kunden en utfylt sjekkliste.

Slitte eller skadde deler anmerkes, og kunden avgjør om disse ønskes skiftet. Defekte deler som angår portens sikkerhet skiftes alltid.

Avtalekunder får dessuten en ekstra rabatt, og første prioritet ved uhell når umiddelbar hjelp er nødvendig.

 

Tilfeldig service

Mange kunder kontakter oss i det øyeblikk porten har problemer. Det viser seg ved flere tilfeller, at større reparasjoner kunne vært unngått dersom man hadde vært "litt føre var".

Ved egenkontroll kan porter sjekkes overfladisk. Porten skal være uten skader og gli lett i skinnene, fjærene skal balansere porten godt slik at porten beveger seg jevnt og fint. Er porten ikke problemfri, kontakt oss og få en sjekk på porten, det gjelder din egen sikkerhet.

I de tilfeller hvor portseksjoner er skadet, men fremdeles fungerer, anbefaler vi å sjekke våre priser på portdeler. Vi sender deler over hele landet.

Postboks 3088 firmapost@rogaland-portservice.no Foretaksregisteret
4392 Sandnes tlf 95 70 35 35 - fax 51 67 37 44 NO 958157673 MVA