Norske og europeiske sikkerhetskrav - EN 13241-1

Det stilles strenge krav til sikkerhet og miljø når en port skal godkjennes etter den nye europeiske iso sertifiseringen, gjeldene dokument er iso en 13241-1. Her følger en forenklet oversikt over kravene.

Hovedkrav:

1. Det skal være sikring mot fall av portblad.
Svikt i en enkelt komponent i wire eller balanse system skal ikke kunne føre til fallende portblad eller ukontrollert vertikal bevegelse.

2. Portene skal tåle kraftig vind.
Se også EN12444 og EN12424

3. Porten skal ikke bestå av eller avgi farlige kjemikalier.

4. Portblad skal ikke kunne beveges ukontrollert.
Porten skal ved normalt bruk kunne stoppes i enhver posisjon. Se også EN12604.

5. Utilsiktet bevegelse forårsaket av vind eller lignende skal ikke forekomme.

6. Det skal ikke være åpninger som kan forårsake klemskader.

7. Vindu o.l. skal ikke kunne falle ut, eller gi kutt skader.

8. Porten skal installeres og vedlikeholdes slik at sikkerhet blir ivaretatt.

 

Tillegg for elektrisk drevet port.

 

Postboks 3088 firmapost@rogaland-portservice.no Foretaksregisteret
4392 Sandnes tlf 95 70 35 35 - fax 51 67 37 44 NO 958157673 MVA