Startside
 
Leddporter:
Oversikt
Motor
Automatikk
Skinnesystem
Portblad
Dører
Vindustyper
 
 

Eldrift

består av en motor og et styresystem med betjeningspanel. Styringen leveres med en forsyningskabel påmontert en CEE-stikkontakt. Motor gir drift direkte på fjæraksling og krever en sideplass på 350 mm.

Eldrift kan leveres for følgende spenning:

1x230V, 3x230V og 3x400V

  Styresystemet velges etter behov  
Styring som oppfyller alle nye EU-normer for sikkerhet samt kraftovervåking.
Automatisk innlesing av kjøretid.
Overvåking av klemsikring (DW kontakt). Kontroll ved hver lukking.
Klemmer for tilslutning av ekstern betjening eller fotoceller.
Overvåking av fotoceller (fremmed lys - kortslutning av mottager).
Mulighet for montering av fotoceller innvendig i karm.
Kontakt for kommunikasjon til lampestyring og for tilslutning av radio.
DIP-switch for valg av: automatisk lukking, lukking ved passasje av personer, lukking ved passasje av kjøretøyer, valg av lukking på tid.
Innlesing av 1/2 åpen posisjon elektronisk.
Innlesing av lukketid elektronisk  
 
  EHLDB styring med indikator dioder

 

Tilbehør som kan leveres:  

Separate betjeningstablåer, f eks dersom man ønsker utvendig betjening eller styring fra vaktrom o.l. 

nøkkelbetjente tablåer (1), egner seg for utvendig betjening av port eller for porter med begrenset adkomst.

kodetastatur (tilsluttes 1x230V), er alternativ løsning for nøkkeltablå. 

snortrekkontakt, brukes ved lokaler med hyppig trucktrafikk. Henges i tak eller i galge montert på vegg.

fotoceller, benyttes først og fremst til sikring av portåpning. Når fotocelle brytes under portens lukkeprosess, returnerer port til åpen stilling. 

Fotoceller kan også brukes for åpning og lukking av port, og de kan leveres med forsinkelse slik at de om ønskelig ikke åpner når personer passerer, men kun ved kjøretøy (lang påvirkning)

ekstern omskifter for autolukking, 

radar,  for automatisk åpning av port. Kan innstilles til å skille mellom personer og kjøretøy.

kjørebanetetektor,  induksjonsslynge / loop detector i bakken registrerer kjøretøy og åpner port.

radiostyring (mottager), håndsender 2 kanal, håndsender 10 kanal, trucksender 99 kanal, antenne for radiostyring, 

varsellampe rød / grønn LED lampe med lampestyring, 
Alternativt blinkene gul lampe for varsling av trafikk.

frekvensomformer for høy åpningshastighet og wireslakksikring. 

Utvendig avlåsning type BN2
 
 
Signallampe
   

Postboks 3088 firmapost@rogaland-portservice.no Foretaksregisteret
4392 Sandnes tlf 95 70 35 35 - fax 51 67 37 44 NO 958157673 MVA